Taxe și costuri

  • Taxa de școlarizare pentru studenții care-și vor începe studiile în luna septembrie 2019 este 7.500 EUR/an, cuantumul rămânând fix pe perioada celor 4 ani de studii.
  • Din taxa de școlarizare vor fi acoperite inclusiv cheltuielile de transport și cazare în Amsterdam pe perioada celor 4-6 săptămâni de la începutul anului I. Studenții trebuie să-și acopere singuri cheltuielile cu mâncarea în această perioadă.
  • Costurile de transport, cazare și masă pentru pentru cele 4-6 săptămâni aferente călătoriilor de învățare din anii 2 și 3 în Sillicon Valley în SUA și într-o țară în curs de dezvoltare (Ex: Brazilia, Indonezia, China) și pentru cele 25 de săptămâni petrecute la Team Academy Netherlands în Amsterdam în anii 3 și 4 vor fi acoperite din profiturile realizate de către echipele de studenți pe parcursul anilor de studiu anteriori.

Burse

The Entrepreneurship Academy va pune la dispoziția studenților săi un program de burse de susținere în cuantum de aproximativ 274.000 EUR timp de 4 ani, fond oferit de ING Bank, partener fondator, de NN, cu cel mai mare fond de burse de susținere în valoare de 100.000 euro pe patru ani și de un grup de antreprenori români.

Regulament general

Procesul de aplicare la bursele de susținere începe după ce un candidat a fost acceptat de comisia de admitere The Entrepreneurship Academy și după ce acesta a confirmat locul, prin plata depozitului. Fondul de burse se află într-o actualizare permanentă iar deschiderea procesului de aplicare pentru acestea se comunică punctual studenților acceptați, de către echipa EA și are loc de două sau trei ori pe an (în funcție de cuantumul obținut).

Fiecare candidat poate aplica la una sau mai multe burse de susținere, iar suma totală pe care o poate primi nu poate depași jumătate din valoarea taxei de școlarizare pe an.

Bursele de susținere sunt acordate de către companii și antreprenori români, care își doresc să sprijine viitorii studenți-antreprenori care au anumite dificultăți materiale în a susține costul presupus de taxa de școlarizare. Acestea pot fi între 1.500 și 3.000* euro pe an, timp de 4 ani.

Procesul de aplicare pentru bursele de 1.500 euro cuprinde urmatoarele etape:

  • aplicantul alege bursele la care dorește să aplice;
  • realizează un video de maximum 3 minute, în limba engleză, în care răspunde la întrebarea pe care o va primi de la compania sau de la antreprenorul care oferă bursa;
  • completează formularul electronic (link-ul pentru el va fi trimis prin e-mail, odată cu anunțarea deschiderii procesului de aplicare pentru burse);
  • întocmește un dosar cu documente justificative (emise de autoritățile competente – mai multe informații vor fi acordate odată cu anunțarea deschiderii procesului de aplicare pentru burse) pentru a reflecta clar situația financiară a familiei.

Pentru acordarea burselor în valoare de 3.000* euro, pe lângă etapele de mai sus, va mai fi nevoie de un ultim pas care va consta într-o discuție cu părinții aplicanților și echipa The Entrepreneurship Academy.

*în funcție de cuantumul de burse obținut, bursa de 3.000 euro pe an poate să mai crească.