Protectia datelor personale

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Ultima actualizare: Octombrie  2018

1. Introducere
Fundatia Entreprenation este o fundatie educationala cu sediul in Bucuresti, care funcționează sub brandul The Entrepreneurship Academy.

Aceasta notă de informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Fundatia Entreprenation in scopuri de publicitate si marketing direct. Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le desfășurăm in scopul transmiteriii de reclame si publicitate si a efectuarii marketingului direct (comunicare directa catre dumneavoastra cu privire la ofertele si evenimentele organizate de catre The Entrepreneurship Academy).

2. Denumirea operatorului de date

Fundatia Entreprenation, cu sediul in Bucuresti, str. Semilunei, nr 4-6 este operator de date cu caracter personal.

3. Activitatea noastră

Noi, la Fundatia Entreprenation, depunem toate eforturile pentru a oferi clienților și partenerilor noștri servicii educationale de cea mai înaltă calitate, precum si informatii relevante pentru acestia privind evenimentele pe care Fundatia urmeaza sa le desfasoare.

4. Datele personale pe care le prelucrăm

Datele colectate in vederea efectuarii publicitatii, reclamelor si a marketingului direct, includ: adresa de email, numele, orasul, statusul academic si numarul de telefon.

5. Cum colectăm datele personale

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar (în format fizic sau electronic), precum și informații disponibile din surse publice:

 • prin intermediul website-ului nostru, cu ocazia începerii procesului de aplicare la facultate; acest lucru se realizează prin completarea Formularului de Aplicare de pe website de la sectiunea “Apply now!”.
 • Atunci cand va inscrieti pentru evenimentele si activitatile organizte de catre The Entrepreneruship Academy sau in incinta sediului nostru;
 • atunci când ne contactați prin e-mail si/sau telefonic, in urma acceptarii dvs. in calitate de student al Facultatii, in vederea completarii dosarului de student;
 • în contextul unei întâlniri la sediul nostru in vederea participarii la un eveniment organizat de catre The Entrepreneurship Academy;
 • In cazul participarii la evenimente la care este parte si The Entrepreneurship Academy;
 • De la terti, situatie in care ne asiguram ca ati fost informat cu privire la transmiterea datelor catre noi

6. Temeiuri legale și scopurile prelucrării

Deoarece sunteți îndreptățit să știți scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră personale în alt scop decât cel pentru care ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale.

Datele solicitate sunt prelucrate in scopul transmiterii de catre The Entrepreneurship Academy de reclame, publicitate si marketing direct.

Prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza interesului nostru legitim de a promova activitatea Asociatiei Entreprenation si a porgamelor educationale pe care le punem la dispozitia voastra.Puteti alege sa nu mai primiti materiale informative din partea noastra, prin simpla accesare a link- ului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecarui newsletter sau conform instructiunilor primite la finalul fiecarui mesaj de tip SMS primit, precum si la adresa de e-mail info@entreprenation.ro/adresa de corespondenta Bucuresti, str. Semilunei, nr-4-6.

7. Durata de stocare

The Entrepreneurship Academy va stoca datele dumneavoastra pe o perioada de 5 ani.

Vom inceta sa folosim datele personale in scopuri de informare atunci când optati sa nu mai primiti informatii din partea noastra.

8. Persoane terțe

In cazul în care vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom adopta masurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.

In masura in care vom folosi împuterniciții  in vederea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplina conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră personale.

9. Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare. Mai mult, avem implementate măsuri interne care ne permit să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcări ale securității datelor personale în cel mai scurt timp posibil.

Dacă descoperim o încălcare a securității datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informat cu privire la încălcarea securității datelor dumneavoastră personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile dumneavoastră.

10. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale:

 1. Dreptul de acces la datele personale.
 2. Dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte.
 3. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale. Acest drept vă este disponibil atunci când:
 4. contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale pe care le prelucrăm;
 5. prelucrarea datelor personale este ilegală,
 6. nu avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru scopul prelucrării, însă dumneavoastră solicitați păstrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau
 7. vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de timp cât verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor dumneavoastră.
 8. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale.

 

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la:

– adresa de e-mail: info@entreprenation.ro

– telefon: +40318142927

– sediu: strada Semilunei, nr 4-6, București, România

Vom analiza fiecare solicitare și vă vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la momentul înregistrării solicitării dumneavoastră. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumiți de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți adresa și instanțelor de judecată.

11. Modificări ale Notei de informare

Dacă ne decidem să modificăm prezenta notă de informare, vom publica o nouă versiunea aici, care o va înlocui pe aceasta.

Va mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale și că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor personale. Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale și modul în care le prelucrăm.