28 iunie 2017

EA-Legal Eye: De ce ar trebui ca un business să aibă un jurist?

Conform Statutului profesiei de avocat, scopul exercitării acestei profesii îl constituie promovarea și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, de drept public și de drept privat.

Acest scop este realizat în practică prin acțiuni foarte diverse, general enumerate în același Statut:

  1. Acordarea de consultații și formularea de cereri cu caracter juridic;
  2. Asistarea și reprezentarea clienților;
  3. Atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare;
  4. Activități fiduciare;
  5. Activități de stabilire temporară a sediului unor societăți comerciale și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului.

Deși aceste activități par a fi foarte clar definite, în realitate rolul nostru, al avocaților, este mult mai variat.

Dacă vorbim despre activitatea de consultanță în afaceri de exemplu, activitatea avocatului începe, în cazul persoanei juridice, încă de dinainte ca aceasta să fie creată. Avocatul este cel care asistă clientul chiar și în procesul de conturare a unei identități pentru afacerea sa (identificarea unui nume comercial sigur, crearea unui logo, încadrarea activităților propuse în coduri CAEN), continuându-și activitatea chiar și ulterior încetării activitații persoanei juridice (îndeplinirea formalităților de încetare a existenței persoanei juridice, asigurarea distriburii corecte a patrimoniului rămas, etc.).

Pe parcursul existenței unei persoane juridice, avocatul este sfătuitorul sau cel mai intim, acesta cunoscând toate detaliile funcționării sale interne (situație financiară, număr de salariați, locații pentru desfășurarea activității, perspective de afaceri, conflicte concurențiale etc.). Avocatul va fi cel care va ști dacă o centrală din sediul social inchiriat al clientului sau nu funcționează corespunzător și tot acesta va fi cel care va obține remedierea defecțiunii pe cheltuiala locatorului și nu a clientului său.

În cazul persoanelor fizice, nu puține sunt situațiile în care acestea se regăsesc într-o poziție de inferioritate în raporturile sociale și economice (ex.: contribuabil, consumator, angajat). Asistența acordată de un avocat va schimba acest raport de putere și va acorda o voce clară și puternică persoanei fizice în cauză, bazându-se desigur și pe principiul conform căruia toți cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, precum și pe necesitatea legală de protejare a părții contractuale mai slabe.

Contractarea unui avocat nu echivalează unei simple externalizări de servicii. Activitățile avocatului presupun, pe lângă o cunoaștere temeinică a prevederilor legale din cele mai complexe, și o gândire exersată, formată în mod special pentru a se plia pe nevoile particulare ale fiecărui client. Avocatul va prelua situația prezentată de clientul său, și-o va asuma ca fiind a sa proprie și o va soluționa în deplinătatea capacităților sale profesionale și chiar personale.

Până la momentul intervenției unui avocat, clientul se poate regăsi într-o situație asemănătoare cu vizitarea unei țări străine al cărei dialect nu îl cunoaște. Clientul știe ce mesaj dorește să transmită, știe și ce rezultat dorește să obțină, însă nu reușește să se facă înțeles de destinatarii comunicării, care pot fi autorități publice, instanțe jurisdicționale sau chiar alte persoane fizice sau juridice. Avocatul poate “traduce” mesajul clientului său și, mai mult, se poate asigura că este înțeles în modul cel mai benefic intereselor acestuia din urmă.

Astfel, putem afirma chiar că avocatul devine un alter ego al clientului său.

În acest sens, este interesant de observat cum unii clienți aleg să colaboreze cu un avocat de multe ori nu din considerente obiective, ci având în vedere cu precădere valorile proprii pe care le regăsesc în comun cu respectivul avocat.

Rolurile pe care și le poate asuma un avocat sunt după cum se poate observa diverse, succesul asumării fiecarui rol depinzând desigur, alături de mulți alti factori, și de buna colaborare a acestuia cu clientul său.

 

av. Andreea Tigau

www.greculawyers.ro